30. listopadu 2010

Zykmunt Bauman: Umění života (Academia 2010)


Zygmunt Bauman, původem polský sociolog je dnes již žijící legendou (letos pětaosmdesátník). Každá jeho nová kniha je sledována se zájmem - jako málokomu jinému se mu totiž daří přesně (a kriticky) popsat a definovat svět a prostředí ve kterém žijeme a které si ať vědomě či nevědomě vytváříme. Jeho poslední kniha Umění života (Academia v překladu Zuzany Gabajové) de facto navazuje na nedávno vydané Tekuté časy – život ve věku nejistoty (vyšlo též v Academii). Z všeobecnějšího popisu „tekutého“ světa, kterým jsme s obklopili se nyní soustředí na člověka a na jeho odvěkou honbu za štěstím, která se jeví určující pro veškeré jeho současné konání. To, jak štěstí chápeme a čím pocit touhy po štěstí uspokojujeme mu nepřijde vůbec „šťastné“. Štěstí jsme si totiž zvykli uspokojovat především nákupem věcí a to je celé špatně – jisté je jen to, že tímhle štěstí nikdy nedosáhneme. Bauman si např. všímá, jak lehce se necháváme přesvědčovat, že růst štěstí souvisí s HDP a jak jednoduše se necháváme ovládat marketingovými specialisty – těm se povedlo nekomerční touhu po štěstí nejen standardizovat, ale i převést na peníze. Nechali jsme si namluvit, že růst životní úrovně a růst bohatství znamená větší štěstí. A Bauman je k těmto lžím nesmiřitelný. „Jediným sociálním ukazatelem, který podle všeho roste souběžně s úrovní bohatství, vlastně stejně rychle jako očekávaný a slibovaný subjektivní pocit štěstí je výskyt kriminality: vloupání a krádeže aut, distribuce drog, úplatkářství, korupce. A sílí také nepříjemný a tíživý pocit nejistoty, který lidé velmi nelibě snáší, natož aby s ním žili neustále.“ Bauman se zmiňuje také o výskytu deprese, o větší nehodovosti a hlavně o strachu, se kterým se v v rovnici o HDP počítá. Štěstí tedy nepochází z růstu bohatství (obsesi z „růstu růstu“ kritizoval už Václav Bělohradský), spíše naopak. Šťastní jsou v tomto případě ještě tak majitelé podniků, akcionáři, marketingové firmy, ale nikdy ne konzumenti. Na věci, které jsou opravdu zdrojem štěstí zapomínáme a to je špatně, protože jejich nákup nám nikdy štěstí nezpůsobí. Spíše naopak. Dnešní marketingové plány, kterými je obtočen každý výrobek se navíc starají o to, aby i takto pofidérní štěstí nevydrželo nikdy dlouho. Jak ale Bauman připomíná, v dobách před „marketingovou revolucí“ štěstí přece vždycky bylo v něčem jiném. Měli bychom si to připomenout. „Zhruba polovina toho, co má zásadní význam pro lidské štěstí nemá žádnou tržní hodnotu a nelze to koupit v obchodech.(…) Nekoupíte si lásku ani přátelství, rodinnou pohodu, sebeúctu z dobře vykonané práce, ocenění, sympatie ani respekt. Navíc – peníze stojí spoustu času a energie, které byste jinak mohli vynaložit na uvedené nekomerční a neprodejné „zboží“.
Kromě toho jak jsme si nechali změnit zdroj štěstí, tak jsme se marketingovými specialisty nechali připravit o schopnost čekat, odpočívat, být vynalézaví, umět zdolávat překážky. Místo toho jen dokážeme pracovat v monotónních zaměstnáních a obětovat dokážeme maximálně jen peníze, ne sebe. „Člověk dnes může kupovat drahé dary svým milovaným jako kompenzaci za nedostatek společně stráveného času a nedostatek příležitostí k rozhovorům, stejně jako za absenci nebo téměř úplnou absenci přesvědčivých projevů osobního zájmu, soucitu a péče. Ochota obětovat se byla zkomercionalizována.“ Stejný úpadek potkal i vztahy, dlouhodobé závazky a vazby. Zvykli jsme si preferovat vztahy nenáročné – jen potud, pokud trvá uspokojení. Se vším jsme si zvykli zacházet jako se zbožím.
Baumanova kniha je jakýmsi mementem i burcujícím poselstvím. Je o tom, co ztrácíme a co si necháme vnucovat a co si necháváme, omámení věcmi, tak lehce brát. Je o tom, co všechno v dnešní době obětujeme a ztrácíme výměnou za ono prchavé nic, za status, za značky.
Východiskem je odmítat, ačkoliv jak sám Bauman přiznává, v konzumní společnosti takový postoj vyžaduje pevnou vůli – ovšem vyplatí se a je možný. Stejný přístup ostatně nabízel již jím zmiňovaný Seneca, či filozof Václav Bělohradský. Lékem je vědomé omezování se, nejpřísnější cenzura vlastních potřeb. „Tajemství šťastného života spočívá ve spoutání vášní a povolení otěží mysli.“ Moudří na to již jistě přišli.

23. listopadu 2010

22. listopadu 2010

Věnečky


Zpočátku se idylicky nazvané Věnečky Blandine Le Calletové (v překladu Alana Beguivina vydal HOST) jeví jako vcelku obyčejná sonda do jedné svatby. Na první pohled je možná jen trochu víc pompézní, a možná trochu víc snobská než obyčejně, ale pořád jen svatba. Na druhý pohled už zahlédneme přísnou a sešněrovanou středostavovskou etiketu, na další už je nám dopřáno vidět pod pečlivým dekorem všechny kostlivce ukrývané ve skříni a pod dokonalým povrchem trhliny.
Devět lidí - svatebčanů, hostů a dokonce samotný ženich s nevěstou tvoří mozaiku výpovědí o jedné svatbě. Každý vnímá něco jiného, každý má jiný úhel pohledu, každý hraje jinou roli.
Jaké pocity má jedna malá družička? Na co vzpomíná babička nevěsty? A na co její strýc? Jak vnímá svou svatbu a následné manželství pár, který má svůj velký za sebou právě tak dlouho, aby se do jejich vztahu pomalu vkradla rutina a nuda? A jak vidí svatbu ženich, který na ni pozve svou bývalou?
Zatímco mu jeho budoucí žena vysvětluje pravidla pravidlo jednoty děje, místa a času, které si dokonale sehrané mondénní podání žádá, dívá se na ni a nepoznává ji, nechápe, o čem mluví, a jeho svatba mu od té chvíle připadá jako představení, na které nebyl pozván.
Autorka se prostřednictvím svatebních hostů dotýká jak malých osobních bolestí a nejistot, tak i větších celospolečenských otázek. Jaké to je, když se na svatbě octne dítě s downovým syndromem a je přípustné, aby byla členka vážené rodiny a sestra nevěsty neprovdaná a navíc lesba?
Na postiženou holčičku se díváme očima jedné malé družičky, která svým dětským, ale ne však naivním pohledem sleduje ne příliš vlídné chování ostatních k ní, v druhém případě jde o vnitřní drama, které vyvrcholí veřejnou vzpourou hrdinky vůči přezíravé konformitě a konzervativismu.
Stěžejním prvkem a zároveň nejsilnějším tématem knihy, které prostupuje a poznamenává více osudů, je však úzkostlivě dodržovaná společenská hierarchie a dekorum, což se pochopitelně ne vždy daří.
Jean Philips vzpomíná na den, kdy rodičům oznámil, že se chystá vzít si Silvii, dceru dělníka a uklízečky. Na matku, jak křičí, že nepřichází v úvahu, aby se oženil s holkou ze škarpy. Na otce, jak ho umírněněji prosí, aby přehodnotil své rozhodnutí týkající se „té osoby“. Mluvili o mladé ženě, kterou nikdy neviděli…
Možnost sňatku příslušníka vyšších vrstev za člověka z chudších poměrů se nám s přihlédnutím k francouzským revolučním tradicím a proklamované rovnosti a bratrství, může zdát v pořádku, ale ve Francii 21. století je uvedená situace zjevně velkým společenským problémem. Vzhledem k tomu, že takové pohoršení je nám (prozatím) známo ještě tak z filmů pro pamětníky, o to mrazivější je zjištění, že v zemi galského kohouta je kastovnictví tohoto typu odrazem reálného života (o tom koneckonců svědčí i jiná, např. sociologická literatura, ne jen beletrie – viz. kniha Tři sociální světy Jana Kellera). Možná i právě proto je to v současné Francii aktuální téma, o čemž svědčí velký úspěch knihy tamtéž a její následné uvedení do filmové podoby.

17. listopadu 2010

PopCo


PopCo, nová kniha mladé britské spisovatelky Scarlet Thomasové (vydal HOST v překladu Tomáše Kačera) sice pojednává o peripetiích vývoje jednoho produktu, ale stejně dobře by mohlo jít o dobrodružství marketingu a kryptologie dohromady. Protože o to v podstatě jde.
Atraktivní kryptologická tématika šifer, kódů a hádanek kromě toho tak trochu nabízí srovnání s podobně stavěnými romány Dana Browna, ale na rozdíl od čitelného Browna je to v současné době PopCo Scarlet Thomasové, které má v sobě mnohem více energie, napětí a je mnohem méně předvídatelné. Jen v něm nejde o složitá spiknutí zednářů, ale o obyčejný svět výrobců hraček. Ten je ovšem obyčejný jen zdánlivě.
Hlavní postava příběhu je Alice (aspoň svým osudem lehce podobná Brownově Sophii ze Šifry mistra Leonarda), devětadvacetiletá znalkyně šifer a návrhářka her pro děti z oddělení Ideace a designu, podle svých slov trochu divná, ale kdyby nebyla divná, byla by divná právě proto, protože zaměstnanci firmy PopCo divní být musí. Alice má na starosti devíti až jedenáctileté děti a tak nosí culíky, podkolenky a aby její identita zůstala aspoň zčásti zachována, udržuje si malé rituály, které spočívají v balení cigaret a vaření zeleného čaje.
V partách se necítím dobře. Necítím se dobře, když jsem oblíbená. Takto tedy vypadá útěk před módním gestapem: je to můj soukromý ilegální odboj: jsem na cestě o den dřív než ostatní, oblékám se odlišně než ostatní, nosím neslučitelné barvy, když je ostatní nenosí, a neoblékám je, když ostatní ano. Když se však oblékáte úplně jinak nebo když nosíte tak směšné oblečení, které by si ostatní na sebe nevzali, jste cool, máte odvahu a jste individualita – a proto zapadáte.
Autorce se podařilo vykreslit natolik bizarní prostředí, že nikoho nepřekvapí, jací lidé ho obývají – takže zaměstnance firmy PopCo popisuje téměř jako postavičky z videoher.
Musí být jako děti, třeba vypadat jako tokijské vysokoškolačky nebo zfetované holky z vesmíru a snažit se zachovávat si věk svých klientů.
Alice se dostane do vybrané skupiny lidí, kteří se mají pokusit navrhnout úspěšný produkt pro náctileté dívky – přesně takového, který na trhu chybí a který by se dobře prodával. Protože se to dosud nikomu nepodařilo, mají k nápadům jim mají pomoci právě týmové hry a ideační kurzy v v Myšlenkovém táboře na jednom odlehlém místě…
V PopCo jsou nápady všechno, všude, všichni. Žijeme, abychom lákali nápady: lovnou sezonu máme neustále. Svět PopCo je svět jako hra tvůrců a hra konzumentů.
Zatímco v první části knihy čtenář musí pročíst někdy poměrně dlouhými a vysvětlujícími pasážemi, například jsou to podrobné explanace různých šifer a kódů – např. Vigenèrova čtverce (což ovšem není k zahození), ve druhé části se už dočkáme větší dynamiky i vhledů do Aliciny minulosti s důrazem na to co utvářelo její osobnost, zatímco třetí část znamená prozření a graduje snahou dostat se spolu s několika dalšími ze systému ven.
Kromě hádankářského manuálu, seznamu prvočísel, frekvence výskytu písmen v angličtině a v češtině, a receptu na mandlový koláč, pak není bez zajímavosti, že příběh je obohacen o prvky z teambuildingu a marketingu, přičemž si nelze všimnout kritiky těchto manter současnosti. Velmi zajímavý je seznam použité literatury, ze které autorka čerpala – v tomto směru je škoda, že většina knih vyšla zatím jen v angličtině (výjimkou je jen titul Bez loga Naomi Kleinové).
Leitmotivem celého příběhu je v podstatě bizarnost dnešní doby. Thomasové se daří s lehkostí psát a kritizovat svět, kde je alfou a omegou jen prodej a kde výčitky z vydělávání peněz na dětech už dávno nikdo nemá. Všechen marketing se v posledku zaměřuje na děti a náctileté. Mají příjmy, které mohou utratit, a touží zapadnout. Nutí své rodiče, aby jim kupovali věci, které nepotřebují. Můžete je úspěšně atakovat přibližně dvaceti tisíci produkty až do doby, než jim je patnáct let, kdy se jejich vkus začne ustalovat a začnou toho kupovat míň.

4. listopadu 2010