29. března 2011

23. března 2011

Dilema (USA 2010)

O Bylinkách, semínkách a vítězství korporací (převzato)


/Článek najdete na internetových stránkách Pod názvem „Symbióza vlád a korporací“ – autor Josef Vít/
Nedávno proběhla tiskem alarmující zpráva, že Evropská unie reguluje používání přírodních bylin. V podstatě jde o likvidaci bylin jako léčebných prostředků. Námitky, že byliny se používají už tisíce let, neobstály. Podle nového zákona musí byliny projít stejnými zkouškami, jako syntetické léky.
Jenže tyto zkoušky stojí statisíce dolarů a žádná bába kořenářka takové peníze nemá. Ani malé firmičky, zabývající se výkupem a prodejem bylin, takové peníze nemají. Takže doba, kdy jste si mohli koupit lipový čaj, řepík, heřmánek, mateřídoušku nebo dobromysl, skončila. Pro příště si pacienti budou muset nasbírat byliny sami. Zatím, než i to bude zakázáno.
Za tímto zákonem stojí mocné farmaceutické firmy, které chtějí zakázat byliny, protože jsou levné, nepatentovatelné a nemohou na nich vydělávat, jako to dělají u svých léků. O cenové politice farmaceutických firem jsem už napsal. Stejně jako o žalobě proti farmaceutickým firmám u mezinárodního soudu v Haagu.
Pokud si někdo myslí, že je to je nějaké nedopatření, je na omylu. Je to začátek útoku nadnárodních koncernů proti lidem na této planetě. Je to začátek.
Pokračováním je americký zákon FDA Food Safety Modernization Act , S510, nazývaný též „Patriot Act for Food“ podle známého zákona, tvrdě omezujícího lidská práva. Česky je to „zákon o zákazu drobného pěstování potravin“. Tento zákon byl schválen americkým senátem dne 30. 11. 2010 poměrem hlasů 73 ku 25. Bohužel se zjistilo, že agilní autoři do něj vložili článek, odporující americké ústavě, tak platnost byla dočasně pozastavena. To se však rychle napraví a zákon bude platit. Samozřejmě Evropská unie nezůstane pozadu a rychle připraví stejný zákon i pro nás. Stejně jako to bylo s bylinami. Co to pro nás bude znamenat?
Zákon by způsobil absurdní úřednické zatížení, které by bránilo v obchodu malým producentům potravin, a to by mělo za následek, že široké dodávky potravin by se přesunuly k velkým multinárodním korporacím.
Zákon dává vládám do rukou novou moc nad právem veřejnosti pěstovat, prodávat a převážet jakékoliv potraviny. Všichni producenti potravin budou muset mít psaný plán bezpečnosti potravin, který bude popisovat možná rizika a preventivní opatření prováděná na jejich kontrolu. Možná rizika znečištění jsou voda, organické hnojivo, sběr, přepravní zařízení a mnoho dalších. Zajímavé na tom zákonu je, že hnůj je závadný, zatímco pesticidy a umělá hnojiva jsou považována za nezávadná. Zajímavé, že?
Ačkoli je zákon definován jako o potravinách, tento zákon kriminalizuje i uchovávání semen pro další výsadbu. Semena byla do zákona vpašována na přání firmy Monsanto. Je velmi zajímavé, že obilí, vypěstované z produkce Monsanta, je neplodné. Z jejich zrní následující rok už žádné obilí nevypěstujete. Proto si musí rolníci každý rok kupovat od Monsanta nové osivo.
Zákon způsobí nadměrnou zátěž drobných pěstitelů a podnikat v potravinářství budou moci jen velcí producenti. „“Toto je zákon vytvořený pro korporace a monopoly. Je to celé o korporátní kontrole potravin a zdraví veřejnosti“,říká kanadský mikrobiolog, zkoumající bezpečnost potravin pro zdraví. Má pravdu, jde o zdraví obyvatel planety.
Tento tyranský zákon staví veškerou produkci potravin (ano, i to, co si vypěstujete na své zahrádce) pod pravomoc Ministerstva pro domácí bezpečnost. Přesně ti samí lidé, co provozují Agenturu bezpečnosti leteckého provozu, scannery nahého těla a ohmatávací programy cestujících.
Zákon kriminalizuje uchovávání semen , čímž by z drobných pěstitelů, kteří si schovávají svou rodinnou sadbu, udělal zločince. Toto zjevně slouží k tomu, aby korporace jako je Monsanto, získaly monopol nad semeny. Firma Monsanto, která za zákonem stojí, je největším podnikatelem v oboru. Jejich hitem jsou geneticky upravované potraviny – obilí. Přitom po celém světě se šíří zvěsti o nebezpečnosti geneticky upravených potravin.
Od začátku devadesátých let probíhá testování nezávadnosti geneticky upravených potravin. Pokusy, prováděné v Evropě, dokazovaly škodlivost takových potravin. Ve Spojených státech se takový výzkum neprovádí vůbec. Tzv. “Zdravá strava“ ze supermarketu usmrtila krysí mláďata během tří týdnů. Jenže už dnes velkochovy ke krmení zvířat používají patentované, geneticky modifikované drogy a krmiva. Nebojíte se, že dopadneme jako ta krysí mláďata?
Nicméně testování geneticky upravených potravin ustává. Média zesměšňují takový výzkum a spolupracující podsvětí se neštítí ani osobních výhrůžek. Laboratoře, provádějící výzkum, přestávají dostávat granty na svoji činnost. Je to spiknutí vlád ve službách nadnárodních korporací. Pro zajímavost Monsanto v minulém roce utratil 8,7 mil. USD na boj proti povinnému označování geneticky modifikovaných potravin v obchodech. Agrotechnické společnosti mají právo vetovat práce nezávislých výzkumníků.
Nárok publikovat své výzkumy mají jen studie schválené semenářskými společnostmi. Řada vědců si dělá vážné starosti ohledně stále užších vazeb mezi vědou a komercí. Jsou přesvědčeni, že pokud vyjádří své obavy, nebo budou klást nepříjemné otázky, jejich instituce je propustí.
Biolog Sue Kedgley měl nápad. Doporučil zavést klinické pokusy na lidech s využitím dobrovolníků z řad vědců a jejich rodinných příslušníků, provozujících genetické inženýrství. Pokud jsou plně přesvědčeni o nezávadnosti svých produktů, které vytvořili, jistě se velmi ochotně takových testů účastní. Bohužel – žádný dobrovolník se nenašel.
George Hemminger řekl: „Je to absurdní. Dnes, v době krize, kdy jsou lidé nuceni pěstovat si jídlo pro vlastní potřebu a přebytky, prodávají přátelům a sousedům. Tento zákon reguluje, kontroluje a v konečném důsledku likviduje tyto drobné pěstitele. (To je pouze jeden z kroků, kterými se americká vláda sbližuje s korporacemi, což vede ke zničení ekonomiky.)

Pěstování vlastního jídla by mělo být stejně přirozené, jako pojídání vlastního jídla. Korporace dělají vše pro to, aby monopolizovaly distribuci potravin a dostaly ji pod kontrolu, zvýšily svůj zisk, vydělaly více peněz. A jak bude tento úpadek v Americe pokračovat, uvidíme lidi hladovět, protože si nebudou moci dovolit koupit jídlo dodávané korporacemi“.
V přijetí tohoto zákona se velmi angažovaly i další firmy. Ty utratily přes jednu miliardu dolarů od roku 1998 k ovlivnění Kongresu. Kromě jiných to byly: – „Food Marketing Institute“ (Institut pro potravinový marketing) a „Snack Food Association“ (Sdružení rychlého občerstvení). Příliš by nepřekvapilo, kdyby tyto firmy už připravovaly zákon, zakazující doma vařit a nutící nás jíst hamburgery. Dále je to „International Bottled Water Association“ (Mezinárodní asociace pro balenou vodu). Tato firma vám jednou zakáže pít vodu z vodovodu a ze studánek. Budeme muset pít jen jejich balenou vodu. A vodu z vodovodu tihle chytráci nejspíš nabarví aby pít nešla.
Že se tyto firmy snaží ovládnout trh, je přirozené. Ale spolčení Těchto firem se státem je zločinné spiknutí, které je nutno potrestat. Vlády se pomalu, ale jistě dostávají pod kontrolu nadnárodních korporací. Tomu by sem mělo zabránit. Ale jak? Výše zmíněný George Hemminger to formuloval slovy:“Myslím, že v jistém bodě lidé budou muset povstat a fyzicky vyhodit tyto lidi z jejich kanceláří, aby se zastavilo to, co se děje v této zemi“. (V naší zemi se tomu říká defenestrace a je u nás velmi populární). George Hemminger je Američan a mluvil o své zemi. Myslím ale, že jeho slova jsou univerzální a platí všude, kde dochází ke srůstání korporací a vlád.
Evropská unie je toho důkazem. Tresty za porušení zákona jsou drakonické a likvidující. Pokuta jeden milion dolarů za každý den nebo 10 let kriminálu pro každého, kdo by si chtěl uchovat vlastní osivo na příští rok. Zákon dává pravomoc zatknout a uvěznit lidi prodávající okurky na farmářských trzích.
Kontaminace potravin je jejich oblíbené slovo, na které chtějí chytit veřejnost. Nový zákon stanoví minimální bezpečnost při očištění osiva (jednoduché oddělení semen z rostlin). Nikoho nezajímá, že malý farmář by potřeboval 1 a půl milionu dolarů za povolené zařízení. Zemědělec, pěstující pšenici, kukuřici a soju by potřeboval tři až čtyři a půl milionu dolarů na tři samostatná „čistící“ zařízení za účelem splnění normy na „bezpečnost potravin“.
Každý farmář má tak na vybranou – buď se zadlužit nebo porušit zákon. Výsledek je jasný – buď bude farmář zlikvidován nebo zavřen. Buď jak buď, jeho pozemek je kmání.
Hra o bezpečnost potravin má svá pravidla. Stanovuje zemědělcům normy Tak vysoko, že nejsou schopni je splnit, zatímco pro velké podniky tak nízké, že nemusejí nic dělat ani doplňovat. Tyto sankce jsou tak obrovské Nikoli proto, aby chránily obyvatelstvo před nebezpečnými potravinami, ale „aby se vytvořil monopol na výrobu a zpracování potravin“. Monopol musí být absolutní. Proto ta kontrola nad zemědělci, konec výměny semen, konec ekologických farem, konec normálních hybridů a hlavně konec demokracie.
Nastane období závislosti společnosti na velkých korporacích, kdy lidé Budou muset být vděčni za geneticky zmutované potraviny od Monsanta? „Správná zemědělská praxe“ bude zahrnovat odstranění ekologického zemědělství tím, že odstraní hnůj, bude nařizovat GMO krmiva a aplikací petrochemických hnojiv a pesticidů. Zemědělci tak budou nuceni k nákupu průmyslových výrobků. Budou otroci na pozemku, tedy budou dělat práci, proti své tisíce let staré nejlepší moudrosti.
Monsanto s pomocí americké armády vyplenily starobylé a vzácné semenné Banky v Iráku. Iráčané jsou nyní dáni zcela na milost a nemilost Monsanta a USA o přežití. Musí zaplatit bez ohledu na ceny, jaké jsou stanoveny pro potraviny. Oni už nesmí pěstovat své vlastní obilí, a být svobodní lidé.
Takže, bez ohledu na to, jakou formu vlády, které mohou někdy mít, Iráčané jsou nyní zotročeni, protože kontrola nad nimi je totální. V Afghánistánu, lidé kupují a vysazují boby z Ameriky, které na konci Sezony nemají nic uvnitř, lusky jsou prázdné. V Ekvádoru brambory nevyvinou oka, takže nemohou být v příští sezóně zasazeny. Splnil se sen Henryho Kissingera – kontrolou potravin ovládat lidi.
Na celém světě lidé trpí a umírají hlady. Nový zákon zablokuje přístup Lidí k normálním semenům. Nedostatek potravin se zvýší. V této souvislosti Jsou zajímavé konspirační teorie o snižování populace na planetě v režii NWO.
Před pár lety byla publikována zpráva, že kdesi v Grónsku byla vytvořena banka semen, ve které jsou soustředěna všechna semena, co na světě jsou. Není to příprava na nový světový pořádek podle představ elitářů?


Poznámka editora:
19. prosince byl zákon Senátem „jednohlasně“ schválen. Nyní bude senátní verze sloučena s kongresovou verzí schválenou v březnu t.r. Pokud umíte anglicky, doporučuji článek The Food Safety Modernization Act: The US Government’s Assault on „Food Freedom“
z 23. listopadu t.r.
Pokud chcete pohled z druhé strany, přečtěte si What The Food Safety Modernization Act Means To You , kde popisují zákon tak pozitivně a bez sebemenších pochybností, že by jeden až zaplakal radostí.
Mám pocit, že jde o velmi důležitý zákon, který patrně bude znamenat naprostou závislost všech lidí na tom, co vyprodukují obří potravinářské komplexy. Dosud jsme „pouze“ otroky bank, teď tedy budeme ještě otroky potravinářských a GM firem. Přesto je veřejnost ukolébana a zcela apatická.
Vsadím se, že 99 lidí ze 100 nemá tušení, o co se právě hraje. Další velké vítězství mega-zmrdích firem na obzoru.


internetové odkazy:


Moje poznámka: nevím jak vy, ale já jdu letos sázet a pěstovat - dokud to ještě jde....

20. března 2011

Rabbit hole (USA 2010)


Půjde to v čechách? Zatím není známo.

17. března 2011

14. března 2011

8. března 2011

La Bella Toscana Frances Mayesové

Na světě jsou dvě krajiny oblíbenější než jiné – jednou z nich je francouzská Provence a druhou italské Toskánsko. Každá má své bardy, opěvovatele a propagátory a nemusí to být nutně místní rodáci. V Provenci je jím totiž anglický spisovatel Peter Mayle, Toskánsko si zase přivlastnila americká básnířka a profesorka tvůrčího psaní Frances Mayesová. Ta do oblíbeného Toskánska jezdívala čtyři léta, než v ní uzrálo rozhodnutí pořídit si v kraji něco svého. S koupí domu pak přišel úplně jiný vztah. Zakoupená venkovská usedlost také mimo jiné obohatila její autorský rejstřík, protože díky ní začala kromě poezie také zaznamenávat své každodenní zážitky a příhody spojené nejen s domem ale i s poznáváním kraje, kultury a kuchyně a odtud už byl jen kousek k nápadu vydat je knižně.
Že je taková oprava domu a poznávání kraje činnost nekonečná, dokládá fakt, že nezůstalo u knihy jediné. První díl nazvaný Pod toskánským sluncem (Paseka 2008 - v anglickém originále kniha vyšla poprvé v roce 1997) tak doplnila nedávno další kniha nazvaná La Bella Toscana (Paseka), který volně navazuje na předcházející příhody.
V první knize, jejímž zdrojem byl tlustý sešit s poznámkami, Frances Mayesová popisuje jak v roce 1990 zakoupili spolu s manželem zchátralý dům, se zanedbaným olivovým hájem a rozpadající se terasou, poblíž malebného městečka Cortony a pustili se postupně do jeho oprav.
V druhé knize, která v originále poprvé vyšla už v roce 1999 se italský život rozvíjí se stejným nadšením a stejným způsobem, jako započal. Dům stále potřebuje pozornost a péči; a nyní také zahrada, kde se americká vysokoškolská profesorka věnuje pěstování květin a zeleniny. Stejně tak jako poznávání dalších míst a měst, přičemž se svými objevy s neskrývanou radostí seznamuje také čtenáře (např. s výletem na Sicíliii nebo do Benátek).
Ve druhé knize se tak spolužití a vztah s italskou krajinou, domem, lidmi, chutěmi a vůněmi jen prohlubuje. Mayesová totiž nezastírá, že jedním z velkých zdrojů nadšení je toskánská (resp. italská) kuchyně. Ta je voňavá, plná bylinek, olivového oleje přičemž ji fascinuje zjištění, že velkou část ingrediencí potřebných k vaření si Toskánec jednoduše najde sám ve volné přírodě.
Navečer vídám všude podél cesty ženy, v ruce hůl a igelitovou tašku, jak sbírají divoký chřest a planě rostoucí hořké byliny a trávy, kterým se tady říká mescolanza neboli směsice, z nichž pak večer připravují salát, insalata mista. Patří do něj tarassaco, pampeliška, několik druhů čekanky, brutnák, barba di frate, mnišské vousy – a spousta dalších bylin. A co ještě jim nadouvá tašky? Proč se každou chvíli zastaví, upřeně zkoumají půdu pod nohama a dloubají do ní hůlkou? Pak se sehnou a něco vyhrabou nebo uříznou kapesním nožíkem – pár kořínků, hrst lístků, plodnici houby – a jdou zase dál. Viděli jsme i městsky oblečené lidi, jak zastaví auto, vyběhnou po svahu, a když po chvíli seběhnou zpátky, třímají v ruce kytičku máty nebo fenyklu pod pečínku nebo mávají nějakou léčivou rostlinou, které se ještě z kořínků drolí hlína. (…) Pampelišky, vodnice, a nejrůznější další kořínky a oddenky mají na jaře zelenou. Dokonce i ty nenáviděné bodláky, se kterými celé léto na svažitých terasách bojujeme, chutnají skvěle, když je vyrýpneme ještě dřív, než se úplně rozvinou první listy, lehce povaříme a zamícháme do rizota nebo těstovin posypaných praženými piniovými semínky.“
Čtenář si na základě autorčiných postřehů a nadšení může na oplátku představit, jak jiný a přesně opačný je asi takový život v Americe. Vrací-li se totiž Frances Mayesová do Evropy, vrací se ke starým dobrým kořenům. K vlastní zahradě, k doma připravovanému jídlu, k lidským měřítkům života a k věcem vytvořených lidmi. K ručně vyšívanému povlečení, k ručně točené keramice, k zahradě plné zeleniny a květin, a také k chůzi – do Cortony (která za popularizaci města odměnila autorku čestným občanstvím) totiž Frances chodívá ze svého domu pěšky…A to vše popsáno sice střízlivě, ale s pořádnou dávkou poezie, přesně tak, jak lze vlastně od básnířky očekávat.
Zbývá dodat, že na motivy knihy Pod toskánským sluncem mmj. vznikl v roce 2004 úspěšný stejnojmenný film.
/Jednou z dalších knih Frances Mayesové je kniha a CD Bringing Tuscany Home, což bych přeložila jako Udělejte si Toskánsko doma. Uvedenou knihu zatím nemám, ale snad v dohledné době doma už bude. Pak se pokusím napsat, jak si ono Toskánsko udělat doma v Čechách..../