19. října 2010

Bienále grafického designu Brno - říjen 2010